Zavřít
Wprowadź Śledź nas

3S.cz

Profil firmy

Specjalizacja naszej firmy3S.cz, sp. z o.o. obejmuje szeroką dziedzinę ROZWIĄZAŃ PRZECHOWYWANIA DANYCH (DATA STORAGE) począwszy od prymarnych macierzy, wirtualizacji, kopiowania i archiwizacji danych aż po oprogramowanie dla managementu. Przeprowadzamy badania oraz analizy środowiska klienta, technologii informacyjnych, proponujemy optymalne rozwiązania względem dalszejperspektywy postępu oraz wymagań odnośnie pojemności, wydajności i zakładanego rozwoju technologii.

Na terenie Republiki Czeskiej jesteśmy kluczowym partnerem na rynku ze środkami służącymi do przechowywania danych elektronicznych. Z naszych rozwiązań i systemów korzystają setki klientów. W chwili obecnej głównym produktem jest indywidualny design rozwiązań, który z reguły bywa projekcją życzeń i potrzeb klienta odnośnie wydajności, niezawodność, długiej trwałość danych oraz kosztów związanych z ich przechowywaniem.

Od momentu swego powstania w 2006 roku spółka nie tylko dzięki współpracy z głównymi firmami na świecie, w istotnym stopniu rozszerzyła swoją działalność w dziedzinie technologii, ale przede wszystkim zbudowała najsilniejszy zespół specjalistów w danej problematyce w Republice Czeskiej.


Historia firmy 
3S.cz

Firma 3S.cz, sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Na jej początku była grupa ludzi z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie dystrybucji urządzeń służących do zapisywania, kopiowania oraz archiwizacji danych. Siłą napędową do założenia nowej firmy była ambicja realizować projekty z istotną wartością dodaną z wykorzystaniem obszernego know-how w dziedzinie Data Storage.

Dla teamu z firmy 3S.cz to była znacząca zmiana. Charakter businessu się zmienił od dystrybucyjnego „box moving“ na realizację dalekosiężnych projektów pod klucz włącznie z szeregiem towarzyszących usług.  

Na początku funkcjonowania firmy działalności była skierowana przede wszystkim na oprogramowanie służące do kopiowania oraz na biblioteki taśmowe. Udało się nam  pozyskać znaczących klientów zarówno w sektorze komercyjnym (banki, usługi komunalne), jak i w obszarze administracji państwowej. Aczkolwiek istotnym krokiem naprzód było rozszerzenie portfolio z produktami przy zachowaniu orientacji na Data Storage oraz na nawiązującym budowaniu bezpośredniej relacji z producentami, która nam otwarła drogę do know-how producentów oraz możliwość agresywnej polityki cenowej

Aczkolwiek głównym celem firmy było i w dalszym ciągu jest zagwarantowanie klientom ponadstandardowej kompleksowej obsługi.


Kluczowy produkt 
3S.cz

Za najistotniejszą uważamy współpracę z Hitachi Vantara. Mocną stroną Hitachi jest specjalizacja. Obszar składowania danych nie jest dla nich tylko uzupełnieniem, ale podstawą w ich portfolio, dla którego jest typowa już wspomniana nadzwyczajna solidność oraz techniczna dojrzałość Hitachi spełnia wymagania począwszy od małych i średnich firm aż po ekstremalne wymagania odnośnie wydajności i solidności, np. w sektorze bankowym. 

W znacznym stopniu inwestowaliśmy do partnerstwa z Hitachi Vantara. Hitachi bardzo dba o kwalifikacje swoich partnerów a otrzymanie certyfikatu na instalację i support każdego produktu przedstawia serię szkoleń zakończonych trudnymi egzaminami.

Jesteśmy Hitachi Vantara Platinum Partner, który posiada w pełni certyfikowany personel zajmujący się projektami, wdrażaniem oraz zapewnieniem usług serwisowych dla produktów firmy Hitachi.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem dla Republiki Czeskiej i Słowacji, kontrolujemy jakość usług oraz jesteśmy fachowym partnerem klienta.


Wyjątkowość 
3S.cz

Jesteśmy grupą ludzi, którzy mają otwarty umysł, lubimy swoją pracę a jednocześnie traktujemy ją jako wyzwanie dostarczyć klientom te najlepsze rozwiązania dla ich wymagań oraz możliwość rozwoju. Częścią składową kultury korporacyjnej jest wsparcie nowych idei i „zarodków” przyszłego rozwoju.  Dzięki tej naturalnej genezie stworzyliśmy wyspecjalizowane zespoły, które się poświęcają np. problematyce wykonania dogłębnej analizy macierzy a także rozwoju wyjątkowych środków oprogramowania służących do tych analiz. W ten sam sposób powstały również zespoły, które się dogłębnie zajmują obszarem archiwizacji wielkiej objętości danych. 

Rozwijamy również następne wewnętrzne projekty, które się zajmują ideą stworzenia kompleksowego matematycznego modelowania interakcji pomiędzy systemami aplikacyjnymi, serwerami i macierzami a to tak, aby było możliwe szczegółowo prognozować zachowanie systemów pod względem wydajności.