Zavřít
Wprowadź Śledź nas

3S.cz

Archiwizacja

Archiwizacja jest właściwie „królewską“ dyscypliną w przechowywaniu danych. Oprócz tego to znaczy, że wymogiem archiwum jest ciągły dostęp do danych. W związku z tym, że cena informacji i wymogi jej dostępności w ciągu trwania tej informacji spadają, pojawia się myśl automatyzowania migracji informacji pomiędzy różnymi typami składowania a to tak, aby cena archiwum była jak najbardziej efektywna.

W praktyce to oznacza, że informacja na podstawie zdefiniowanych reguł w trakcie życia przesuwa się pomiędzy bardzo szybkimi (aczkolwiek pojemnościowo ograniczonymi i drogimi) środkami do przechowywania i środkami do przechowywania skoncentrowanymi na pojemność. Owe procesy z reguły są oznaczane terminami HSM, ILM, DLM itp.