Zavřít
Wprowadź Śledź nas

3S.cz

Słownik storage

 • Arbitrated loop - kontekście technologii FibreChannel chodzi o opis topologii w węźle.
 • Backup window - rozumiane jako czas potrzebny do dokonania kopii. Przy zwiększającej sie objętości danych chodzi o krytyczny parametr i jest podstawowym parametrem w celu rozwiązania architektury kopiowania.
 • BakBone - producent produktu enterprise do tworzenia kopii zapasowych SW NetVault, obecnie Quest-Dell
 • BCM – Business Continuity Management - BCM jest menedżerską dyscypliną, która się orientuje na identyfikację możliwych skutków, które grożą organizacji po awarii. Tworzy ramy dla zapewnienia odpowiedniego stopnia odporności i zdolności reakcji na nieoczekiwane wydarzenie.
 • Biblioteka taśmowa - urządzenie pamięci masowej, które się składa z mechanizmów taśmowych, które dokonują odczytu oraz zapisu danych na taśmę magnetyczną.
 • Buffer-Buffer Credits - nazwa dotycząca buforu urządzeń pracujących na technologii FC. Bardzo istotny parametr służący do realizacji połączeń optycznych FC technologii na większą odległość.
 • Cache Partitioning - (podział pamięci podręcznej) - metoda segmentowania buforu macierzy, która umożliwia nastawiać parametry pamięci podręcznej na wymiar aplikacji a to tak, aby była osiagnięta maksymalna wydajność.
 • D2D2T - schemat kopiowania, który sie nazywa Disk-To-Disk-To-Tape /Dysk na Dysk na Taśmę/ (D2D2T)
 • D2T - schemat kopiowania Disc-to-tape /Dysk na Taśmę/, kiedy kopiowane SW migruje danymi ze źródła do urządzenia o charakterze taśmowym.
 • DAS – Direct Attached Storage - (bezpośrednio podłączana przestrzeń dyskowa) – poszczególne storage urządzenia są podłączone bezpośrednio do serwerów, przy czym dyski moga być wewnętrzne lub umiejscowione w zewnętrznej macierzy.
 • DRP – Disaster Recovery Planning - /Plan odzyskiwania po awarii/ - Procesy związane z wznowieniem lub utrzymywaniem infrastruktury technicznej, krytycznej dla organizacji, po wystąpieniu katastrofy naturalnej lub wywołanej przez człowieka.
 • E_port - Port rozszerzający w technologii Fibre Channel
 • Ethernet - najpowszechniejszy protokół do komunikacji między komputerami (LAN – Local Area Network, MAN - Metropolitan Area NetWork, WAN - Wide Area Network).
 • F_port - port dla topologii point to point w sieciach FibreChannel
 • Fibre Channel - wysoko wydajne połączenie serwerów i systemów storage (FC SAN - Storage Area Network) aktualnie pracujących w prędkości przesyłania danych 8 Gbit/s
 • HITACHI DATA SYSTEMS - oddział firmy HITACHI produkujący Enterprise systemy pamięci masowej.
 • HSM - Hierarchical Storage Management - /Hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową/– administracja automatycznego przenoszenia danych pomiędzy szybszym (droższym) i wolniejszym medium.
 • ILM - Information Lifecycle Management - patrz DLM
 • Incremental Backup - /kopia przyrostowa/ - metoda kopiowania, kiedy są kopiowane tylko objekty, które były modyfikowane od momentu ostatniego kopiowania.
 • iSCSI – SCSI přes IP - SCSI przezrnIP – mniej kosztowna alternatywa połączenia serwerów i systemów storage (IP SAN) wypracowana jako alternatywa dla FibreChannel z pewnymi ograniczeniami.
 • Klon - fizyczna kopia systemu dyskowego osiągnięta np. środkami urządzenia sterującego macierzy.
 • LAN – Local Area Network (sieć lokalna) - połączenie pomiędzy serwerami i użytkownikami lub komputerami stacjonarnymi.
 • LAN Free backup - technologia kopiowania, kiedy dane w stosunku do urządzenia kopiującego przemieszczają się przez sieć pamięci masowych i w związku z tym nie obciążają LAN infrastruktury firmy.
 • Logical Unit Number (LUN) - SCSI identyfikator logicznego dysku.
 • LTO – Linear Tape Open - technologia i format mechanizmów kopiowania. W chwili obecnej ma 4 generacje, najwyższa składuje 800/1600GB na jedno medium.
 • NAS - Network-attached storage - technologia umożliwiająca podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej.
 • RAID 0 – “striping” - dane są stripowane przez co najmniej 2 dyski, aby się zwiększyła wydajność. Nie ma tutaj redundancji, więc strata tylko jednego dysku powoduje utratę wszystkich danych.
 • RAID 1 – “mirroring” - lustrzany, te same dane są równocześnie zapisane na dwa dyski. Jeśli jeden dysk odmówi posłuszeństwa, dane są w dalszym ciągu do dyspozycji na dysku drugim.
 • RAID 3 a RAID 4 - bloki danych są zapisane na grupie dysków, z których jeden służy do zapisu parzystości. Jeśli któryś z dysków odmówi posłuszeństwa, dane mogą być odtworzone z dysków, które przeżyły.
 • RAID 5 - podobny do RAIDu 3/4, oprócz faktu, że parzystość jest rozpowszechniana pomiędzy wszystkimi dyskami.
 • RAID 6 - rozszerzenie zasady parzystości RAID 5 o kolejny stream parzystości. System RAID 6 jest odporny na awarię dwóch dysków w tym samym momencie i w dzisiejszych czasach jest niemal koniecznością dla pamięci masowych z dyskami SATA.
 • Rebuild - odbudowa ochrony parzystością w macierzy po awarii dysku. Przebiega tak, że system dyskowy wykorzysta dyski rezerwowe (HotSpare) i odbuduje treść uszkodzonego dysku.
 • SAN – Storage Area Network - sieć pamięci masowej, zazwyczaj oparta na FibreChannel.
 • SAS - protokół,rninterfejs komunikacyjny, będący następcą SCSI.
 • Snapshot (migawka) - obraz systemu dyskowego sporządzony w określonym czasie, sporządzanie to jest w celu spójnej kopii danych dla nawiązanych kopii, testów czy ewentualnego natychmiastowego wznowienia działania aplikacji ponad danymi historycznymi.
 • Thin provisioning (proces „oszukiwania“ systemu operacyjnego) - umożliwia użytkownikom przydzielać wirtualne pamięci masowe według przypuszczalnych wymogów pojemności na przyszłość – nawet jeśli macierze nie posiadają dostępnej pojemności na realnych dyskach. Nowe dyski się instaluje w momenci wyczerpania dostępnej pojemności.
 • TrueCopy - w terminologii HITACHI chodzi o proces synchronicznego czy asynchronicznego dublowania pomiędzy dwoma macierzami.
 • Virtualizace - wirtualizacja tworzy granicę (warstwę) pomiędzy realnymi urządzeniami i ich logiczna reprezentacją i tym uwydatnia odmienności różnych realnych urządzeń. Pojawia się również w sferze macierzy klasy enterprise, ale jeszcze częściej nazwa wirtualizacja jest pojmowana jako warstwa umożliwiająca na jednym realnym serwerze uruchomić więcej wirtualnych.
 • VMware - SW produkt do wirtualizacji serwerów, pulpitów itd.
 • VTL – Virtual Tape Library - (Wirtualna biblioteka taśmowa)- w kontekście kopiowania SW oznacza symulację mechaniki taśmowej, medium, gniazdek za pomocą SW służącego do kopiowania na macierzach. Wyjątkowo się nadaje dla rozwiązania wymagających zadań do kopiowania jak np. wielka ilość małych plików.
 • VTL – Virtual Tape Library - w innym kontekście oznacza dyskowe urządzenie, które w środowisku prezentuje się jako biblioteka taśmowa z robotyką, medium, gniazdkami i może zastąpić realną bibliotekę taśmową bez różnicy dla istniejącego wdrażania SW kopiowania.