Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Archivace

Archivace je vlastně „královská" disciplína v ukládání dat. Mimo jiné to znamená, že požadavek na archiv je stálá dostupnost dat. Protože cena informace a požadavek na její dostupnost v průběhu života informace klesá, nabízí se myšlenka automatizovat procesy migrací informací mezi různými druhy úložišť tak, aby cena ar chivu byla co nejefektivnější.

V praxi to znamená, že informace na základě definovaných pravidel se v průběhu života přesouvá mezi velmi rychlými (leč kapacitně limitovanými a drahými) úložnými prostředky a kapacitně orientovanými úložišti. Tyto procesy obvykle bývají označovány termíny jako HSM, ILM, DLM, apod.

Produktové porfrolio Hitachi Vantara pro archivaci

Společnost Hitachi Vantara je lídrem na trhu Enterprise diskových systémů a řešení pro ukládání, zálohování a archivaci dat. Hitachi Content Platform (HCP) je otevřené řešení umožňující konsolidaci dílčích archivů různých aplikací v jediném digitálním archivu. Příchozí data jsou v konceptu HCP archivována v jejich originálním formátu. Během procesu archivace vzniká logický objekt, který se skládá ze tří částí. První částí jsou originální data. Druhou část představují tzv. metadata, které si HCP automaticky vytváří tzv. screeningem příchozích dat. HCP umí automaticky rozpoznat až 370 typů souborů. Dále je možno k archivovaným datům přikládat i tzv. Custom metadata ve specifikaci xml. Poslední částí jsou pravidla popisující jak se může s archivovanými daty zacházet, retenční perioda, atd.

Velká a ve svém oboru unikátní funkce platformy HCP je možnost centrálního vyhledávání přes všechna archivovaná data různých aplikací. Přístup k archivu je dán otevřenými standardy rodiny TCPIP, jako jsou CIFS, NFS, WebDAV, HTTP, SMTP, SMB, ATR. Koncept HCP je plně kompatibilní s evropským standardem pro tvorbu digitálních archivů MoReq (modelové požadavky na správu elektronických dokumentů).

Archivace jak a čím?

Archivace dat je v dnešní době velmi aktuální téma. Není tomu tak dávno, co mezi zálohováním a archivací bylo pokládáno jakési rovnítko a zálohovací SW se “ohýbaly” tak, aby se s nimi jakýmsi způsobem mohla provést archivace – či spíše dlouhodobá záloha.

Realita je taková, že zálohování a archivace jsou zcela odlišné činnosti řešící zcela rozdílné úlohy. Celý článek naleznete zde.

Hitachi Content platform

Hitachi Content platforma (HCP) je novým přístupem jak vytvářet a pracovat s dlouhodobými archivy dat s pevným obsahem. Je navržena tak aby se dala hladce integrovat do existujícího prostředí vyspělých datových úložišť. Celý článek naleznete zde.

Case Study – Archivace elektronické pošty

V rámci provozu elektronické pošty bylo nutné vyřešit problémy s její archivací. Docházelo k případům, kdy uživatel poštu vymazal či provedl jiné nevratné změny. Doposud používané řešení založené na zálohování archivaci a garanci dlouhodobé neměnnosti dat neřešilo. Expandující databáze Exchange navíc neúnosně prodlužovala zálohovací okno. Východiskem z této situace bylo nasazení archivního řešení na bázi produkctu Hitachi Content Platform 300. 

Odkaz na případovou studii ve formátu .pdf.