Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Monitoring kvality služeb

Poskytování služeb v náležité kvalitě na základě příslušných parametrů (SLA) se stává nevyhnutelným požadavkem v každé organizaci bez ohledu na to, zda jde o interní nebo externí zákazníky. Dohled nad hardwarovou a softwarovou infrastrukturou umožní optimalizovat celé it prostředí, v maximální možné míře předcházet potenciálním výpadkům v jakékoliv jeho části a dojde-li k výpadku, dokáže velmi rychle analyzovat místo a příčinu problému. Je tak docílena eliminace případné fi nanční ztráty společnosti.

Pro organizaci poskytující služby koncovým uživatelům je velkou výhodou možnost monitorovat kvalitu práce z pohledu uživatele napříč všemi komponenty, které se na dané službě podílí. Kromě technických informací je možné sledovat a vyhodnocovat obchodní ukazatele týkající se jednotlivých uživatelů a jejich chování. tím pádem mají možnost připravovat, případně měnit svoje strategie a zvyšovat konkurenceschopnost společnosti.