Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Odborná sekcia

Zálohovanie notebookov deduplikáciou

01.03.2012, 10:00

Dáta menia svoju hodnotu a nadobúdajú na význame. Rad spoločností si to uvedomuje a primárnym problémom už nie je napríklad strata či krádež notebooku.

Tým hlavným je strata dát. Záloha notebookov však nie je úplne jednoduchou záležitosťou - zálohovacie mechanizmy sa musia vedieť vyrovnať s pomalou a asymetrickou internetovou konektivitou a nemali by viesť k extrémnemu rastu dát v centrále. Tieto požiadavky spĺňajú iba princípy založené na deduplikácii. Efektívnym riešením je sada SW nástrojov inSync spoločnosti Druva.

V reálnom riešení zálohovanie dát do centrály firmy nie je elementárnym problémom. Štandardné prístupy vedú k tomu, že dáta sa nejakým mechanizmom migrujú do centrály. Ak je pripojenie silné, potom nie je problém.

Čo keď ale nie je?

Rad bežných "domácich" či mobilných pripojení pôsobí len ilúziu, že sa jedná o veľmi rýchle spoje. Väčšina týchto pripojení je asymetrických a dodávateľ konektivity ako hlavný parameter uvádza rýchlosť downloadu.

Tie sa však pri zálohe dát notebooku do centrály príliš neuplatnia a naopak je vyťažený upload. A ten je rádovo menší. Prenos dát veľkosťou stoviek MB až stoviek GB je pri štandardnom prístupe takmer nereálny.

Efektívnym a v podstate jediným riešením je nasadenie algoritmov, ktoré dokážu objem prenášaných dát zásadne redukovať. Tento princíp sa volá deduplikácia, v tomto kontexte je to myslené ako prebiehajúce na klientovi (nie na zariadení v centrále).

Čo je to deduplikácia?

Deduplikácia dát je metóda eliminácie redundantných dát. Princíp je taký, že deduplikačný algoritmus rozdelí každý súbor na rad blokov. Nad týmito blokmi vykoná výpočet unikátnych identifikátorov popisujúcich každý jedinečný blok.

Ak sa vyskytne v priebehu zálohovania blok, ktorý už existoval, neprenáša sa z klienta znovu a ani sa neukladá na centrálne úložisko – je iba nahradený odkazom na blok, ktorý už je uložený.

Deduplikácia dát vám tiež pomôže:
 • Ušetriť peniaze za nákup nových diskov
 • Znížiť zaťaženie siete
 • V prípade potreby obnovovať dáta rýchlejšie
Kedy bude benefit deduplikácie najväčší?

Predovšetkým tam, kde sa vyskytujú identické alebo podobné súbory:

 • To je 100% naplnené pri zálohovaní v rámci jedného klienta (medzi Full Backupmi sú skôr malé zmeny)
 • A je to tiež 100% naplnené pri zálohovaní naprieč mnohými klientmi (obsahujú väčšinou rovnaké operačné systémy, užívatelia majú lokálne rovnaké dáta atď.)

Kompresné pomery deduplikačných algoritmov sa potom môžu pohybovať (podľa typu dát) typicky napr. 1:50, v špeciálnych prípadoch aj viac!

Riešenie spoločnosti Druva

Riešenie spoločnosti Druva je inteligentným nástrojom pre zálohovanie notebookov a desktopov metódou deduplikácie na klientovi. Rieši základné požiadavky na backup, vrátane schopnosti pracovať cez LAN, WAN, VPN a riešenie bezpečnosti šifrovania dát.

  

 

Základné vlastnosti nástroja pre zálohu notebookov – Druva InSync

Deduplikácia na klientovi
 • mnohonásobne zmenšuje objem dát prenášaných po linkách
 • tým umožňuje mnohonásobne zvýšiť rýchlosť zálohovania dát do centrály
 Continuous Data Protection
 • zálohovanie je vykonávané podľa scheduling v daných časových intervaloch. Tým vzniká na časovej osi rad restore pointov, ktoré obsahujú dáta aktuálne k danému okamihu.
 • ku ktorémukoľvek z restore pointov sa možno vráti a obnoviť ako celý systém tak jednotlivý súbor.
 WAN Optimization
 • automaticky detekuje vlastnosti pripojenia a prispôsobuje parametre tak aby bola efektívne využitá šírka pásma a pritom neblokovala užívateľskú prevádzku.
 Highly Scalable and Secure
 • Riešenie je výrazne rozšíriteľné (až 5000 klientov)
 • Komunikácia je šifrovaná
 Full PC Backup and Bare Metal Restore
 • je možné vykonať kompletnú zálohu dát
 • a na jej základe vykonávať bare metal recovery (vrátane systému) v prípade kompletnej straty všetkých dát
 Search based recovery
 • Rýchle a jednoduché prehľadávanie objektov pre obnovu z repository zálohovaných dát.