Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Storage analytics

Společnost 3S.cz  se ve spolupráci s Hitachi Vantara podílí na vývoji softwarových prostředků pro  performance analýzu, optimalizaci uživatelských konfigurací diskových systémů Hitachi a automatické reportovací nástroje.

Softwarový balík Storage Analytics je v současnosti již v osmé verzi a má za sebou více než 6 let kontinuálního vývoje.

Protože v praxi o výběru a konfiguraci úložiště rozhodují tvrdá ekonomická data, je reálné nasazení pole vždy kompromisem předpokládaných potřeb a pořizovací ceny. Služby poskytované IT odděleními se však v čase vyvíjejí. Proto je nezbytné v průběhu času diagnostikovat, jak si diskové systémy vedou - aneb kontrolovat kvalitu služeb zejména pohledem latencí a datových toků. Na základě diagnostiky pak proaktivně a s předstihem plánovat konfigurační opatření tak, aby vývoj firemního IT nepřipomínal pouze "hašení požárů".

Proč Storage Analytics?
  • Poskytuje inteligentní analýzu vytížení prostředků diskového pole
  • Umožňuje izolovat a diagnostikovat úzká hrdla infrastruktury a proaktivně nabízí konfigurační doporučení
  • Usnadňuje IT manažerům efektivní plánování a přidělování diskových zdrojů aplikacím na základě detekce rezerv vytížení diskového systému
  • Odhaluje případné konfigurační nedostatky analýzou vzájemných vazeb entit diskového pole vůči serverové infrastruktuře

 
Business benefity
  • Storage Analytics pomáhá správně optimalizovat a řídit výkon Hitachi diskových polí. Vytváří podklady pro efektivní přidělování zdrojů klíčovým firemním aplikacím jako je např. Oracle, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange a virtualizační vrstvě VMware/Hyper-V. Umožňuje šetřit provozní náklady na diskové pole maximalizováním jeho využití při zachování požadované úrovně služeb.
  • Díky archivaci performance dat je možné provádět časovou analýzu trendů vytížení diskového pole a na základě těchto dat plánovat a přijímat opatření.

 

Novinky verze 8

Verze 8.1 přináší řadu novinek vycházející vstříc zejména managerskému pohledu na využití centrálního úložiště v rámci datového centra. Byl vyvinut skriptovací jazyk umožňující automatické generování reportů na základě templates. Je tak možné vytvářet reporty určené technickým oddělením, IT managerům, reporty pracovním skupinám do jaké míry jejich projekt utilizuje zdroje a další.  Tyto reporty mohou být v HTML, PDF a případně odeslány emailem na základě požadovaných kritérií.  Příklad jednoho z možných výstupů reálné instalace naleznete zde...

 

Storage doctor, nebo nasazení AI v Big Data úložištích

Ve spolupráci s výzkumným centrem SIX na VUT v Brně pracuje společnost 3S.cz, s. r. o. v rámci několikaletého projektu na vývoji produktu, který by měl převzít roli jakéhosi pomyslného doktora pro storage systémy. Pro tento projekt byl vytvořen jeden tým složený ze specialistů na řešení ukládání, archivaci a zabezpečení dat a specialistů na oblast prediktivní analytiky, genetických algoritmů a nástrojů umělé inteligence. Cílem projektu je vytvořit řešení, které dokáže pomocí automatické analýzy běhu systému rozpoznat nestandardní chování, s dostatečnou rezervou předpovídat přetížení a navrhnout na takto vzniklou událost adekvátní reakci, případně bude schopno vhodným způsobem se z poruchy či chyby rovnou zotavit. Prodrobněji zde...