Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Storage slovník

 • • DAS - Direct Attached Storage (úložisko pripojené priamo k serverom) - jednotlivé storage zariadenia sú pripojené priamo serverom, pričom disky môžu byť interné alebo umiestnené v externom diskovom poli.
 • Arbitrated loop - v kontexte FibreChannel technológie ide o popis topológie v slučke.
 • Backup window - myslí sa čas potrebný na vykonanie záloh. Pri narastajúcich objemoch dát sa jedná o kritický parameter a je základným parametrom pre riešenie architektúry zálohovania.
 • BakBone - výrobca enterprise zálohovacieho SW NetVault, teraz Quest – Dell
 • BCM-Business Continuity Management - BCM je manažérska disciplína, ktorá sa zameriava na identifikáciu potenciálnych dopadov, ktoré na organizáciu hrozia po havárii. Vytvára rámec pre zabezpečenie určitej miery odolnosti a schopnosti reagovať na neočakávané udalosti.
 • Buffer-Buffer Credits - termín týkajúci sa vyrovnávacích pamätí, zariadení pracujúcich na FC technológii. Veľmi podstatný parameter pre realizácie optických spojení FC technológií na väčšie vzdialenosti.
 • Cache Partitioning - metóda segmentovania vyrovnávacej pamäte diskového poľa, ktorá umožňuje ladiť parametre cache na mieru aplikáciám tak, aby bol dosiahnutý maximálny výkon.
 • D2D2T - zálohovacie schéma sa nazýva Disk-To-Disk-To-Tape (D2D2T)
 • D2T - zálohovacia schéma Disc-to-tape, kedy zálohovacie SW migruje dáta zo zdroja na zariadenie páskovej povahy.
 • DLM – Data Lifecycle Management - politiky, procesy a nástroje umožňujúce definovať cenu informácie a následne ju migrovať na úložisko s odpovedajúcou rýchlosťou, ale aj cenou za GB uložené informácie. Cesta k dosiahnutiu cenovo efektívneho riešenia archívu.
 • DRP - Disaster Recovery Planning - Procesy obnovy chodu kritických IT služieb po prírodnej pohrome, katastrofe či veľkej havárii v infraštruktúre.
 • E_port - Expansion port v technológii Fibre Channel
 • Ethernet - najbežnejší protokol na komunikáciu medzi počítačmi (LAN - Local Area Network, MAN - Metropolitan Area Network, WAN - Wide Area Network).
 • F_port - port pre topológiu point to point v sieťach FibreChannel
 • Fibre Channel - vysoko výkonné prepojenie serverov a storage systémov (FC SAN - Storage Area Network) aktuálne pracujúci na prenosových rýchlostiach 8 Gbit/s
 • HITACHI DATA SYSTEMS - divízia spoločnosti HITACHI produkujúca Enterprise systémy diskových polí.
 • HSM - Hierarchical Storage Management - správa automatického presúvania dát medzi rýchlejším (drahším) a pomalším (lacnejším) médiom.
 • ILM - Information Lifecycle Management - viď DLM
 • Incremental Backup - metóda zálohovania, kedy sú zálohované len objekty, ktoré boli od poslednej zálohy modifikované.
 • iSCSI - SCSI cez IP - menej nákladná alternatíva prepojenia serverov a storage systémov (IP SAN) vyvinutá ako alternatíva k FibreChannel s istými obmedzeniami.
 • Klon - fyzická kópia diskového systému urobená napr. prostriedkami controlleru diskového poľa.
 • LAN – Local Area Network (miestna sieť) - prepojenie medzi servermi a užívateľmi alebo stolnými počítačmi.
 • LAN Free backup - technológia zálohovania, kedy dáta voči zálohovaciemu zariadeniu migrujú cez dedikovanou sieť (SAN) a nezaťažujú tak firemnú LAN infraštruktúru.
 • Logical Unit Number (LUN) - SCSI identifikátor logického disku.
 • LTO – Linear Tape Open - technológia a formát zálohovacích mechaník. V súčasnosti má 4 generácie, najvyššia ukladá 800/1600GB na jedno médium.
 • NAS – Network-attached storage (úložiská pripojené k sieti) - jednoduché prostriedky poskytujúce zdieľané úložisko.
 • NVMe a NVMeOF technologie ve světě diskových polí - Hitachi Vantara VSP 5000 - NVMe Flash Arrays slibují nebývalou úroveň výkonu díky vyššímu počtu příkazů, hloubce fronty a konektivitě PCIe. Většina NVMe Arrays se chlubí statistikami téměř jednoho milionu IOPS a latencí v nízkých stovkách mikrosekund. Nové systémy HITACHI VSP 5000 poskytují 21 milionů IOP a latenci 70 mikrosekund! Tím se stalo toto diskové pole nejrychlejším storage systémem současnosti
 • Pásková knižnica - úložné zariadenie zložené z páskových mechaník, ktoré vykonávajú čítanie a zápis dát na magnetickú pásku.
 • RAID 0 - "striping" - dáta sú stripované cez najmenej 2 disky, aby sa zvýšil výkon. Nie je tu redundancia a strata len jedného disku spôsobuje stratu všetkých dát.
 • RAID 1 – “mirroring” - zrkadlenie, rovnaké dáta sú súčasne zapísané na dva disky. Ak zlyhá jeden disk, dáta sú stále k dispozícii na druhom disku.
 • RAID 3 a RAID 4 - bloky dát sú zapísané na skupinu diskov, z ktorých jeden slúži pre zápis parity. Ak zlyhá niektorý z diskov, môžu byť dáta zrekonštruované z preživších diskov.
 • RAID 5 - podobný RAIDu 3/4, okrem faktu, že parita je distribuovaná medzi všetky disky.
 • RAID 6 - rozšírenie princípu parity RAID 5 o ďalší paritný stream. Systém RAID 6 je odolný proti výpadku dvoch diskov v jeden okamih a v dnešnej dobe je takmer nevyhnutnosťou pre kapacitné úložisko so SATA diskami.
 • Rebuild - znovuobnovenie ochrany paritou na diskovom poli po výpadku disku. Prebieha tak, že diskový systém použije rezervné disky (HotSpare) a zrekonštruuje obsah vypadnutého disku.
 • SAN – Storage Area Network - sieť dedikovaná pre storage zariadenie, zvyčajne na technológii FibreChannel.
 • SAS - protokol, sériová podoba technológie SCSI.
 • Thin provisioning - umožňuje užívateľom prideľovať virtuálne pamäťové disky podľa predpokladaných budúcich požiadaviek na kapacitu - a to bez toho, aby diskové pole malo túto kapacitu dostupnú na fyzických diskoch. Nové disky sa inštalujú v okamihu vyčerpania fyzicky dostupnej kapacity.
 • TrueCopy - v terminológii HITACHI ide o proces synchrónnych alebo asynchrónnych replikácii medzi dvoma diskovými poľami.
 • Virtualizácia - virtualizácia vytvára rozhranie (vrstvu) medzi fyzickými zariadeniami a ich logickou reprezentáciou a tým odtieňuje odlišnosti rôznych fyzických zariadení. Vyskytuje sa aj v oblasti enterprise diskových polí, ale ešte častejšie je termín virtualizácia vnímaný ako vrstva umožňujúca na jednom fyzickom serveri spúšťať viac virtuálnych.
 • VMware - SW produkt pre virtualizáciu serverov, desktopov, atď.
 • VTL - Virtual Tape Library - v kontexte zálohovacieho SW znamená emuláciu tape mechanik, médií, slotov prostredníctvom zálohovacieho SW na diskovom úložisku. Mimoriadne vhodné pre riešenie náročných zálohovacích úloh ako veľké množstvo malých súborov.
 • VTL - Virtual Tape Library - v inom kontexte znamená appliance diskovej povahy, ktorá sa voči okoliu prezentuje ako pásková knižnica s robotiku, médiami, slotmi a môže nahradiť skutočnú páskovú knižnicu bez toho by to pre existujúcu implementáciu zálohovacieho SW znamenalo rozdiel.