Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Referencie

Zaisťujeme komplexné návrhy systémov úschovy elektronických dát s ohľadom na bezpečnosť a efektivitu ich správy. Riešenia sme už navrhli pre desiatky významných zákazníkov, či už išlo o komplexné robustné riešenia alebo primerané riešenia pre používateľov s nižšími nárokmi. Špecializujeme sa na širokú oblasť storage riešení – od primárneho úložiska, zálohovania a archiváciu dát až po management softvér.


ENTERPRISE STORAGE

Spoločnosť Logo 3S3S.cz sa v roku 2012 stala najsilnejším partnerom Hitachi Vantara v Českej republike. Disponuje najväčším tímom špičkových odborníkov na aplikácie riešení Hitachi v ČR. Vďaka tomu sme výnimoční práve v riešení enterprise požiadaviek u enterprise zákazníkov.

Union poistovna

UNION Poisťovňa

Union zdravotna poistovna

UNION Zdravotná Poisťovňa

Tatra Banka

Tatra Banka

Eset

ESET

MODULÁRNY STORAGE

Modulárne dátové úložiská sú spravidla základným „srdcom" IT a slúžia ako prostriedky určené na ukladanie dát. Aj v súvislosti s novými softvérovými riešeniami – ako je virtualizácia – stúpa úloha centrálneho dátového úložiska.

CSOB

ČSOB

Heineken

HEINEKEN

CAA

Letecký Úrad SR

Pezinok

Mesto Pezinok

St. Nicolaus

St. Nicolaus

Iura Edition

IURA EDITION

ARCHIVÁCIA

Archivácia je vlastne „kráľovská" disciplína v ukladaní dát. Okrem iného to znamená, že požiadavka na archív je stála dostupnosť dát. Pretože cena informácie a požiadavka na jej dostupnosť v priebehu života informácie klesá, ponúka sa myšlienka automatizovať procesy migrácie informácií medzi rôznymi druhmi úložísk tak, aby cena archívu bola čo najefektívnejšia.

 CSOB

ČSOB

ZÁLOHOVANIE

Firemné dáta sa stávajú a budú stávať najcennejším majetkom fi riem. Dáta prezentujú znalosti, skúsenosti, informácie, ktoré umožňujú efektívne riadenie fi riem a stanovujú stratégie do budúcnosti. Rizík je celý rad – poruchy hardvéru, pôsobenie vírusov či hackerov, riziko požiaru a v neposlednej rade zlyhanie ľudského faktoru. Existuje celý rad mechanizmov, ktoré riešia bezpečnosť dát a ktoré tento proces automatizujú. Samotné hardvérové a softvérové prostriedky sa dnes stávajú základným predpokladom úspešného riešenia. Našou prácou je návrh a realizácia systému na mieru na základe viacročnej skúsenosti špecialistov s implementáciou takýchto riešení.

Orange

Orange

CAA

Letecký Úrad SR

Pezinok

Mesto Pezinok

Philip Morris

Philip Morris