Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Profil společnosti

Specializace naší společnosti 3S.cz, s.r.o. zahrnuje širokou oblast DATA STORAGE ŘEŠENÍ počínaje primárním úložištěm, virtualizací, zálohováním a archivací dat po management software. Provádíme studie a analýzy zákazníkova prostředí, informačních technologií, navrhujeme optimální řešení s ohledem na další perspektivy růstu a nároků na kapacitu, výkon a předpokládaný vývoj technologií.

Jsme klíčovým partnerem na trhu s prostředky pro ukládání elektronických dat v ČR. Naše řešení a systémy používají stovky zákazníků. Hlavním produktem je dnes individuální design řešení, které bývá zpravidla průmětem přání a potřeb klienta na výkonnost, spolehlivost, dlouhou životnost dat a nákladů spojených s ukládáním dat.

Od svého založení v roce 2006 jsme nejen díky spolupráci s hlavními světovými hráči významně expandovali v technologické oblasti, ale především vybudovali nejsilnější tým specialistů na danou problematiku v České republice.


Historie společnosti 
3S.cz

Společnost 3S.cz, s.r.o. vznikla v roce 2006. U jejího zrodu stál tým s dlouholetou praxí v oblasti distribuce zařízení pro ukládání, zálohování a archivaci dat. Hnacím motorem pro vznik nové společnosti byla ambice realizovat projekty s významnou přidanou hodnotou s využitím rozsáhlého know - how v oblasti Data Storage.

Pro tým společnosti 3S.cz to byla významná změna. Povaha businessu se změnila z distribučního „box movingu“ na realizaci rozsáhlých projektů na klíč včetně řady doprovodných služeb.

V počátku existence společnosti stálo těžiště podnikání zejména na zálohovacích softwarech a páskových knihovnách. Dařilo se získat významné zákazníky jak v komerčním sektoru (banky, utilities), tak v oblasti státní správy. Významným krokem však bylo rozšíření produktového portfolia při zachování orientace na Data Storage a navazující vytváření přímé vazby na výrobce, která nám otevřela cestu k know-how výrobců a možnost agresivní cenové politiky.

Hlavním cílem společnosti však bylo a je poskytovat zákazníkům nadstandardní komplexní služby.


Klíčový produkt 
3S.cz

Za klíčovou považujeme spolupráci s Hitachi Vantara. Silnou stránkou Hitachi je specializace. Oblast ukládání dat není pro ni pouze doplňkem, ale základem portfolia, pro které je typická zmíněná mimořádná spolehlivost a technická vyspělost. Hitachi Vantara pokrývá potřeby od středních a větších společností až po extrémní požadavky na výkon a spolehlivost např. v bankovním sektoru.

Do partnerství s Hitachi Vantara jsme významně investovali. Hitachi velmi dbá na odbornou způsobilost svých partnerů a získání certifikace pro instalaci a support každého produktu představuje sérii školení zakončených náročnými zkouškami.

Jsme Hitachi Vantara Platinum Partner s plně certifikovaným personálem pro návrh pro implementaci a plnění servisních služeb produktů Hitachi.

Jsme autorizovaný servisní partner pro Českou a Slovenskou republiku, máme pod kontrolou kvalitu služeb a jsme odborným partnerem zákazníka.


Výjimečnost  
3S.cz

Jsme tým lidí, kteří mají otevřenou mysl, práce nás baví a zároveň ji bereme jako výzvu přinášet klientům ta nejlepší řešení jejich potřeb a možný růst.  Součástí firemní kultury je podpora nových myšlenek a „zárodků“ budoucího rozvoje. Touto přirozenou genezí jsme vytvořili specializované týmy věnující se například problematice hloubkové performance analýzy diskových systémů a vývoji unikátních softwarových prostředků pro tyto analýzy. Stejným způsobem vznikly i týmy věnující se do hloubky oblasti archivace velkých objemů dat.

Rozvíjíme i další interní projekty věnující se myšlence vytvoření komplexního matematického modelování interakcí mezi aplikačními, serverovými a diskovými systémy tak, aby bylo možné detailně předpovídat chování systémů po stránce výkonnosti.