Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Storage analytics

Společnost 3S.cz  se ve spolupráci s Hitachi Vantara podílí na vývoji softwarových prostředků pro  performance analýzu, optimalizaci uživatelských konfigurací diskových systémů Hitachi a automatické reportovací nástroje.

Softwarový balík Storage Analytics je v současnosti již v osmé verzi a má za sebou více než 6 let kontinuálního vývoje.

Protože v praxi o výběru a konfiguraci úložiště rozhodují tvrdá ekonomická data, je reálné nasazení pole vždy kompromisem předpokládaných potřeb a pořizovací ceny. Služby poskytované IT odděleními se však v čase vyvíjejí. Proto je nezbytné v průběhu času diagnostikovat, jak si diskové systémy vedou - aneb kontrolovat kvalitu služeb zejména pohledem latencí a datových toků. Na základě diagnostiky pak proaktivně a s předstihem plánovat konfigurační opatření tak, aby vývoj firemního IT nepřipomínal pouze "hašení požárů".

Pro požadavek Storage Analytiky nás kontaktujte...

Proč Storage Analytics?
  • Poskytuje inteligentní analýzu vytížení prostředků diskového pole
  • Umožňuje izolovat a diagnostikovat úzká hrdla infrastruktury a proaktivně nabízí konfigurační doporučení
  • Usnadňuje IT manažerům efektivní plánování a přidělování diskových zdrojů aplikacím na základě detekce rezerv vytížení diskového systému
  • Odhaluje případné konfigurační nedostatky analýzou vzájemných vazeb entit diskového pole vůči serverové infrastruktuře

 

Grafické rozhraní těžkého klienta sytému Storage Analytics:

 

Verze 9.1 přináší řadu novinek vycházející vstříc zejména managerskému pohledu na využití centrálního úložiště v rámci datového centra. Byl vyvinut skriptovací jazyk umožňující automatické generování reportů na základě templates. Je tak možné vytvářet reporty určené technickým oddělením, IT managerům, reporty pracovním skupinám do jaké míry jejich projekt utilizuje zdroje a další.  Tyto reporty mohou být v HTML, PDF a případně odeslány emailem na základě požadovaných kritérií.  Příklad jednoho z možných výstupů reálné instalace naleznete zde...

 


Storage Analytics Cloud


Storage Analytics Cloud je rozhraní tenkého klienta Systému Storage Analytics. Umožňuje pomocí dohledového agenta extrahovat performance data z instalovaného diskového pole v prostředí zákazníka.

Tyto data odesílá pro účely matematické analýzy a archivace do cloud řešení společnosti 3S na bázi archivačního objektového úložiště. Zde proběhne automatický analýza informací o vytížení jednotlivých komponent diskového pole a uživateli je formou webového rozhraní poskytnuta řada uživatelsky snadno interpretovatelných reportů.

Příklad rozhraní tenkého klienta sytému Storage Analytics Cloud:

 


Business benefity
  • Storage Analytics pomáhá správně optimalizovat a řídit výkon Hitachi diskových polí. Vytváří podklady pro efektivní přidělování zdrojů klíčovým firemním aplikacím jako je např. Oracle, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange a virtualizační vrstvě VMware/Hyper-V.
  • Umožňuje šetřit provozní náklady na diskové pole maximalizováním jeho využití při zachování požadované úrovně služeb.
  • Díky archivaci performance dat je možné provádět časovou analýzu trendů vytížení diskového pole a na základě těchto dat plánovat a přijímat opatření.