Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Objektová storage

Objektově orientovaná úložiště jsou moderním trendem, který je odpovědí na limity, které v sobě nesou konzervativní přístupy typu sdílení CIFS/NFS. Množství nestrukturovaných dat stoupá a změna chápání dat z kontektu "soubor" na kontext "objekt" je cestou ke zvládnutí situace. V objektově orientovaném úložišti je objekt elementární “struktura”, která představuje samotný soubor rozšířený o ekosystém metadat. 

Technicky jsou tato řešení koncipována jako multinové clustery, kde objekty jsou distribuovány napříč jednotlivými nody clusterů. Řada výrobců jako například HITACHI posouvají koncept distribuovaného rozložení objektů ještě dále. Objekty mohou být rozloženy nejen v jednotlivých nodech nodech on-premise řešení, ale zároveň mohou být rozloženy geograficky napříč celou planetou na všem, co podporuje S3 standard.

 

Uživatel získává s objektovým úložištěm řadu benefitů:

  • Vysoký transakční výkon a paralelismus, masivní rozšiřitelnost
  • Mobilita dat napříč celým světem
  • Backup-Less řešení (Objemy dat v řádech stovek TB a PB již nelze zálohovat tradičními mechanismy a bezpečnost je postavena na geografickém rozložení dat a násobných kopiích)
  • Řízení životního cyklu objektů (Pravidla pro neměnnost, skartaci, indexace a vyhledávání atd...)

 

Opuštění zkostnatělých protokolů typu CIFS/NFS vyžaduje prolomení standardních představ o práci s daty. Pokud však je tento první krok učiněn odměnou je mnoho nových cloud-orientovaných možností. Společnost 3S.cz má v oblasti ojektových úložišť řadu referencí s celkovou instalovanou kapacitou přesahující 10.000 TB uložených objektů. Rádi budeme s Vámi sdílet tuto zkušenost, neváhejte nás kontaktovat.


 Objektové úložiště HITACHI CONTENT PLATFORM (HCP)

HCPSpolečnost 3S.cz je nejvyšším partnerem Hitachi Vantara a zároveň autorizovaným servisním střediskem (ASP) diskových systémů Hitachi pro ČR a SK. Diskové systémy Hitachi jsou dalším krokem k jednotnému ukládání a správě blokových, souborových i objektových dat v rámci jedné platformy. Hitachi Content Platform představuje moderní digitální platformu objektového úložiště umožňující snadnou správu objemů dat, bezproblémovou reakci na požadavky aplikací a širokou dostupnost dat při současném splnění požadavků na zákonné regulace. Z hlediska české legislativi je systém certifikován dle zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

 

Popis architektury Hitachi Content Platform zde.

 
Objektové úložiště jako CLOUD služba dle standardů S3 REST API

Společnost 3S.cz představila Objektově orientované Cloudové úložiště dat na platformě Hitachi Content Platform. Úložiště je postaveno dle standardů S3 REST API, což zjednodušuje integraci se stávajícími aplikacemi, přímou podporu pro sdílení ve Windows a také integraci s většinou zálohovacích řešení. Archivace využitím Objektového úložiště je řešením umožňujícím udržet pod kontrolou příval nestrukturovaných dat. Každý uložený soubor má odpovídající metadata generovaná systémem a jsou podporovány i uživatelská metadata. Metadata mají informační hodnotu pro případné indexace vyhledávání a zároveň řídí životní cyklus uložených objektů z hlediska případné garance nesmazatelnosti, retenční doby či verzování.

 

Služba je S3 úložiště je kompatibilní s Amazon S3 REST API a mimo jiné umožňuje:

  • přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv
  • sdílení dokumentů napříč různými platformami (Notebook, Mobilní zařízení)
  • zabezpečení https a enkrypcí uložených dat
  • splňuje podmínky dané českým zákonem o archivnictví (§ 499)
  • multi-node architektura objektového úložiště, kde jsou data uložena duplicitně na různých místech

 

Architecktura Cloud Objektového úložiště jako služba společnosti 3S.cz:

Cenové aspekty Cloud S3 služby jsou odvozeny od alokované kapacity a datových přenosů. Pro info nás kontaktujte. 

 

Podrobněji čtete zde...

Parametry Cloud Objektového Úložiště společnosti 3S.cz...

  

Monitoring Objektových úložišť - Object Storage Analysis (OSA)

Objektová úložiště už nejsou pouze archivačním úložištěm, ale čím dál častěji nahrazují produkční prostředí CIFS/NFS NAS úložišť. Tím se mění i charakter zátěže z relativně nízkých datových toků (archivace) do oblasti vysokých datových toků a mnohonásobné paralelizace. Zvyšujícími se výkonnostními požadavky na Objektové úložiště vzniká i potřeba komplexních nástrojů pro monitoring provozu.

Object Storage Analysis (OSA) je řešení vyvíjení společností 3S.cz založené na zpracování Access Logů Objektového úložiště HCP. Pomocí metod reverzního inženýrství je ze sekvence událostí rekonstruován časový průběh provozu. OSA řešení podporuje postprocesní zpracování Access Logů exportovaných ze systémů HCP. Postrocesní analýza umožňuje v sekundovém rozlišení analyzovat příčinné souvislosti chování klientů Objektového úložiště. Vedle toho OSA podporuje Real-Time monitoring s vizualizací na platformě Grafana

Podrobněji čtěte zde...