Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Monitoring Objektových úložišť - Object Storage Analysis (OSA)

15.03.2020, 18:28

Objektově orientovaná úložiště jsou moderním trendem, který je odpovědí na limity, které v sobě nesou konzervativní přístupy typu sdílení CIFS/NFS. Množství nestrukturovaných dat stoupá a změna chápání dat z kontektu "soubor" na kontext "objekt" je cestou ke zvládnutí situace. V objektově orientovaném úložišti je objekt elementární “struktura”, která představuje samotný soubor rozšířený o ekosystém metadat.

 

Objektová úložiště už nejsou pouze archivačním úložištěm, ale čím dál častěji nahrazují produkční prostředí CIFS/NFS NAS úložišť. Tím se mění i charakter zátěže z relativně nízkých datových toků (archivace) do oblasti vysokých datových toků a mnohonásobné paralelizace.


Zvyšujícími se výkonnostními požadavky na Objektové úložiště vzniká i potřeba komplexních nástrojů pro monitoring provozu. Nejde přitom jen o monitoring vnitřních provozních parametrů objektového úložiště. Samostatnou a o to důležitější kapitolou je aplikační monitoring, který má přesah za hranici objektového úložiště a dokáže podchytit provoz klientů.


Aplikační monitoring umožňuje identifikovat například ne zcela korektní chování klientů spočívající například v otevírání nepřiměřeně velkého množství paralelních http/s session. Takovéto chování klienta může čerpat významnou část zdrojů Objektového úložiště na úkor ostatních klientů.

 

Object Storage Analysis (OSA)


Hitachi Content Platform (HCP) je masivně škálovatelný, vícevrstvý, multitenant, hybridní cloudové řešení Objektového úložiště. HCP poskytuje základní monitoring. Object Storage Analysis (OSA) je cenově efektivní doplněk pro vylepšené sledování a podrobnou analýzu úložných nodů HCP clusteru. Úzká integrace produktu Object Storage Analysis s HCP umožňuje komplexní nahlédnutí do HCP výkonnosti, zlepšení využití existujících zdrojů a výrazné zjednodušení odstraňování problémů. Agregované vizualizace více metrik výkonu HCP do jediného pohledu a korelace událostí navzájem umožňují hlubší vhled do Chování HCP.

 
Architektura řešení Object Storage Analysis (OSA)

OSA je založeno na zpracování Access Logů Objektového úložiště HCP. Pomocí metod reverzní analytiky je ze sekvence samostatných událostí rekonstruován časový průběh provozu. Tyto metody jsou v obecné rovině matematicky a databázově velmi náročné. Silnou stránkou řešení OSA je výkon dosažený díky nízkoúrovňovým programovacím technikám a In-RAM databázovému procesingu. Řešení OSA je schopno zpracovat cca 500.000 Log událostí za sekundu.

OSA řešení podporuje postprocesní zpracování Access Logů exportovaných ze systémů HCP. Postrocesní analýza umožňuje v sekundovém rozlišení analyzovat příčinné souvislosti chování klientů Objektového úložiště. Vedle toho OSA podporuje Real-Time monitoring s vizualizací na platformě Grafana


Analytické řezy Object Storage Analysis (OSA)


OSA umožňuje sledovat aktivitu klientů Objektového úložiště podle příslušnosti k následujícím entitám:

  • IP adresy klienta
  • Jména uživatele
  • Nodu Clusteru, který požadavek zpracovává
  • NameSpace/ Tenant prostoru
  • Detekce chybových stavů (Error Codes 3xx, 4xx, 5xx;  TimeOut)
  • Detekce potenciálně útočných aktivit (Analýza pokusů o slovníkový útok, Analýza nekorektních příkazů, Možnost definovat IP-WhiteList)

 

Příklad Real-Time monitoringu Object Storage Analysis (OSA)

Real-Time monitoring je postaven na platformě Grafana. Uživatel může využít předpřipravené templates, stehjně jako si může svobodně velmi jednoduchým způsobem v režimu dgrag & drop sestavit vlastní dashboardy. Následující printscreen je příkladem jednoho z možných náhledů.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte..