Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Archivace

Archivace je specifická disciplína v ukládání dat. Mimo jiné to znamená, že požadavek na archiv je stálá dostupnost dat. Protože cena informace a požadavek na její dostupnost v průběhu života informace klesá, nabízí se myšlenka automatizovat procesy migrací informací mezi různými druhy úložišť tak, aby cena ar chivu byla co nejefektivnější.

Archivace není zálohování a proto řeší zcela jiné výzvy:

  • je třeba zajistit kontinuitu archivu nikoliv pouze na jednotky let a desetiletí
  • musí řešit neměnnost dokumentů( kontrolní mechanismy)
  • musí řešit jejich nemodifikovatelnost
  • a aby data nebyla pouze digitálním chaosem, musí umět pracovat s metadaty.

 

Produktové porfrolio Hitachi Vantara pro archivaci

HCPSpolečnost Hitachi Vantara je lídrem na trhu Enterprise diskových systémů a řešení pro ukládání, zálohování a archivaci dat. Společnost 3S.cz je prodejním a servisním partnerem (ASP) a disponuje rozsáhlým týmem špičkových odborníků na aplikace řešení Hitachi v ČR. Hitachi Content Platform (HCP) je otevřené řešení Objektového úložiště umožňující konsolidaci dílčích archivů různých aplikací v jediném digitálním archivu. Příchozí data jsou v konceptu HCP archivována v jejich originálním formátu. Během procesu archivace vzniká logický objekt, který se skládá ze tří částí. První částí jsou originální data. Druhou část představují tzv. metadata, které si HCP automaticky vytváří tzv. screeningem příchozích dat. HCP umí automaticky rozpoznat až 370 typů souborů. Dále je možno k archivovaným datům přikládat i tzv. Custom metadata ve specifikaci xml. Poslední částí jsou pravidla popisující jak se může s archivovanými daty zacházet, retenční perioda, atd.roduktové porfrolio Hitachi Vantara pro archivaci

Velká a ve svém oboru unikátní funkce platformy HCP je možnost centrálního vyhledávání přes všechna archivovaná data různých aplikací. Přístup k archivu je dán otevřenými standardy rodiny TCPIP, jako jsou CIFS, NFS, WebDAV, HTTPs, SMTP, SMB, ATR. Koncept HCP je plně kompatibilní s evropským standardem pro tvorbu digitálních archivů MoReq (modelové požadavky na správu elektronických dokumentů).

Archivace dat je v dnešní době velmi aktuální téma. Není tomu tak dávno, co mezi zálohováním a archivací bylo pokládáno jakési rovnítko a zálohovací SW se “ohýbaly” tak, aby se s nimi jakýmsi způsobem mohla provést archivace – či spíše dlouhodobá záloha.

Realita je taková, že zálohování a archivace jsou zcela odlišné činnosti řešící zcela rozdílné úlohy. Podrobněji čtetě zde...

 
Hitachi Content platform

Hitachi Content platforma (HCP) je novým přístupem jak vytvářet a pracovat s dlouhodobými archivy dat s pevným obsahem. Je navržena tak aby se dala hladce integrovat do existujícího prostředí vyspělých datových úložišť. Podrobněji čtěte zde...

 

Archivace jako služba dle standardů S3 REST API

Společnost 3S.cz představila Objektově orientované Cloudové úložiště dat na platformě Hitachi Content Platform. Úložiště je postaveno dle standardů S3 REST API, což zjednodušuje integraci se stávajícími aplikacemi, přímou podporu pro sdílení ve Windows a také integraci s většinou zálohovacích řešení.  Archivace využitím Objektového úložiště je řešením umožňujícím udržet pod kontrolou příval nestrukturovaných dat. Každý uložený soubor má odpovídající metadata generovaná systémem a jsou podporovány i uživatelská metadata. Metadata mají informační hodnotu pro případné indexace vyhledávání a zároveň řídí životní cyklus uložených objektů z hlediska případné garance nesmazatelnosti, retenční doby či verzování.

 

Služba je S3 úložiště je kompatibilní s Amazon S3 REST API a mimo jiné umožňuje:

  • přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv
  • sdílení dokumentů napříč různými platformami (Notebook, Mobilní zařízení)
  • zabezpečení https a enkrypcí uložených dat
  • splňuje podmínky dané českým zákonem o archivnictví (§ 499)
  • multi-node architektura objektového úložiště, kde jsou data uložena duplicitně na různých místech

Podrobněji čtete zde...

 

Case Study – Archivace elektronické pošty

Následující studie je příkladem úspěšného řešení problematiky archivace elektronicé pošty. V rámci provozu elektronické pošty bylo nutné vyřešit situace, kdy uživatel poštu vymazal či provedl jiné nevratné změny. Doposud používané řešení založené na zálohování požadavky archivace a garance dlouhodobé neměnnosti dat neřešilo. Expandující databáze Exchange navíc neúnosně prodlužovala zálohovací okno. Východiskem z této situace bylo nasazení archivního řešení na bázi produkctu Hitachi Content Platform 300. 

Podrobněji čtete zde...

 

Case Study - Digitální archiv kamerových záznamů

Společnost 3S.cz nabídla řešení problému, s nímž se musely vypořádat zejména kasina v České republice. Nabytím účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách nastala povinnost uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením a jeho zálohu po dobu 2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jeho poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Na platformě produktocého portfolia společnosti Quantum, která patří mezi světové lídry v oblasti archivačních systémů, jsme vytvořili efektivní prostředek, jak dostát zákonné povinnosti, a současně archivovat data moderním způsobem za cenově velmi příznivých podmínek díky využití archivace na LTO datová média. Tento systém byl realizován a je provozován v řadě českých kasin.


Podrobněji čtěte zde...