Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Hitachi Unified Storage 100

15.01.2014, 16:09

Nová generace diskových systémů HUS 100 se podobně jako ta minulá skládá ze tří modelů a to HUS110, HUS130 a HUS150. Jednotlivé modely se liší výkonností controllerů a maximálním počtem disků.

 Na nový koncept „Unified Storage" navázala společnost Hitachi i názvem nové generace modulárního diskového systému a přichází s Hitachi Unified Storage, zkráceně HUS. Nosnou myšlenkou této generace modulárních diskových systémů je poskytnout jednu platformu, která lze použít jako klasické blokové úložiště, v režimu souborového úložiště (NAS) a případně jako objektově orientovaná storage (CAS).

 HUS100

Systémy HUS poskytují značné možnosti rozšiřování, a tím i vyšší zhodnocení vynaložených investic. Kapacita jednoho systému může dosáhnout téměř 3 PB, výkonnost se může lineárně zvyšovat až na úroveň špičkových systémů. Všechna data lze bez omezení vzdáleně replikovat. HUS jsou v současné době nejvýkonnější midrange systémy pro blokový a souborový přístup k datům, které uživatelům poskytují potřebný výkon za nejnižší možnou cenu. Mají řadu funkcí dříve dostupných jen u high-end systémů, které umožňují ukládat data takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálního výkonu při minimálních nákladech. HUS je konstruován tak, aby splňoval náročné požadavky na třídu spolehlivosti na úrovni 99,999%.

 
 

Modulární systémy HUS a architektura

Technologie SAS back‑endu propojuje řadič diskového systému s fyzickými disky pomocí SAS kanálu. Ten pracuje jako sběrnice, na které mohou v jednom okamžiku probíhat až čtyři nezávislá spojení řadič – fyzický disk, respektive čtyři datové přenosy cache – fyzický disk. Díky tomu se data z cache paměti „vyklízejí“ čtyřikrát rychleji než u technologie FC‑AL. Nová generace HUS používá ve svém back‑endu vylepšenou technologii SAS s rychlostí jednoho SAS kanálu 24Gb/s.

HUS100

HUS přichází s modernizovaným symetrickým kontrolérem, jehož funkcionalita má kořeny v oblasti enterprise diskových systémů. Hitachi nový kontrolér nazývá Dynamic Virtual Controller. Architektura kontroléru nerozlišuje z pohledu LUN, který kontrolér daný LUN vlastní (přes tento kontrolér byl přístup nejrychlejší, druhý kontrolér se použil v případě failoveru), ale oba kontroléry jsou naprosto rovnocenné a plně zastupitelné.

Takové prostředí potom umožňuje loadbalancovat vstupní IO operace přes všechny vstupní (front‑endové) porty diskového systému. Dynamic Virtual Controller dovoluje také skutečný on‑line upgrade mikrokódu i pro servery s jedinou datovou cestou.

Unikátní funkcí Dynamic Virtual Controlleru je loadbalancing hardwaru (viz. obr. 1). Tato funkce dynamicky mění rozdělení hardwarových zdrojů diskového systému podle aktuální zátěže vstupních IO operací.

V drtivém počtu případů je dosažení tohoto ideálního stavu nemožné, protože zátěž diskového systému není statická, ale dynamicky se mění. Výsledné naladění diskového systému je tak otázkou většího nebo menšího kompromisu. Nový Hitachi modulární diskový systém je v tomto ohledu revoluční, protože funkce automatického loadbalancingu hardwarových prostředků zajistí jejich rovnoměrné využití podle aktuální zátěže vstupních IO operací. V případě, že se zátěž vstupních IO operací změní a jeden kontrolér se stává přetíženým, funkce loadbalancingu hardwaru na tuto skutečnost zareaguje tak, že přeuspořádá rozložení hardwarových prostředků. Tím dojde ke zlepšení výkonnosti celého diskového systému a zároveň ke zkrácení odezvy tzv. response time.

Hitachi a bezpečnost dat

Novinkou řady Hitachi Unified Storage 100, která také přichází z enterprise prostředí, je zvýšení bezpečností dat v cache paměti, v případě výpadku elektrického proudu. Standardní řešení, které využívá baterie pro zálohování cache je zranitelné při delším výpadku napájení.

Nové řešení v řadě diskových polí HUS nechrání data v cache paměti bateriemi, ale v případě výpadku elektrického proudu uloží HUS data z cache pamětí na interní SSD disky. Tyto SSD disky jsou součástí kontroléru a jsou pro toto použití dedikovány. Takto lze přečkat výpadek proudu trvající jakoukoli dobu. Po obnově elektrického proudu se nejprve data z interních SSD disků načtou do cache paměti a potom diskový systém pokračuje ve stavu před výpadkem.

Podporované disky a RAID skupiny

Přidělování a správa diskové kapacity HUS navazuje na osvědčenou logiku předcházejících generací. Všechny nové modely Hitachi Unified Storage 100 podporují běžné raidové skupiny RAID 0, 1, 5, 6, 1+0 a disky SSD, SAS, NL‑SAS(SATA). Disková kapacita může být konfigurována klasickým způsobem v podobě raidových skupin nebo moderně pomocí funkce Hitachi Dynamic Provisioning (thin provisioning) či Hitachi Dynamic Tiering (automatický tiering).

HUS