Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Enterprise diskové pole Hitachi - VSP E 1090 SERIES

01.09.2023, 13:30

Počet CPU jader a velikost cache naznačují, že diskové pole VSP E1090 s dvěma kontroléry dosahuje výjimečných výkonových parametrů a patří mezi špičku trhu ENTERPRISE diskových polí. Jaké konkrétní výkonnostní hodnoty tento dvoukontrolérový systém dosahuje?

 

Diskové pole VSP E1090 má dvě kontroléry umístěné v jednom společném šasi. Každý z těchto kontrolérů je vybaven dvěma moderními procesory Intel Xeon nejnovější generace, přičemž každý procesor disponuje 16 jádry. Celkem je tak k dispozici 64 výpočetních jader, která jsou k dispozici pro běh operačního systému diskového pole SVOS.

Každý kontrolér má globální cache s kapacitou 512 GB RAM, což dává dohromady 1024 GB cache. Tato cache je samozřejmě určena pro optimalizaci ukládání jak zápisových, tak čtecích operací. Důležité je, že systém je schopen dynamicky upravit, kolik této cache kapacity věnuje pro zápisové operace a kolik pro čtecí operace, a to v závislosti na zátěži, kterou přijímá od připojených aplikačních serverů.

 

 

Jak je nové diskové pole E1090 pozicováno v portfoliu Hitachi?

Společnost Hitachi vyvíjí své úložné systémy zcela ve vlastní režii. To znamená, že probíhá intenzivní výzkum, vývoj a patentování. Tyto činnosti probíhají především v Japonsku a obrovský důraz je kladen na tři aspekty:

  • Výkon (udržitelný počet IOPS i latence).
  • Kvalitu (spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost).
  • Kompatibilita s životním prostředím (dodavatelský řetězec, výroba, spotřeba energie, recyklace atd.)

Ještě před několika lety vyvíjela skupina Hitachi úložné systémy v oddělených týmech. Jeden se zaměřoval na modulární úložné technologie a druhý na podnikové úložné technologie (Monolith). Oba týmy vyvíjely pro své systémy každý svůj vlastní mikrokód. Této dvojkolejnosti bylo upuštěno ve prospěch VSP Enterprise Line, která nyní poskytuje trhu jedinou nabídku založenou na stejných operačních systémech pro úložiště od základní střední třídy až po řešení Enterprise.

Díky jednotnému mikrokódu operačního systému Storage Virtualization Operating System (SVOS) mají všechny velikosti škálování shodné funkční vlastnosti. Pouze připojení mainframe je vyhrazeno pro nejvýkonnější systém řady VSP 5000.

 

Společnost Hitachi Vantara nedávno představila platformu Hitachi Virtual Storage Platform řady E (590, 790 a 990), která poskytuje desetkrát rychlejší odezvu než protokoly využívající pouze SAS.

Model E1090, nový člen rodiny řady E, je alternativou mezi řešením ENTERPRISE třídy a poskytuje nejvyšší výkony v rámci této rodiny. Řada VSP E, nejrychlejší pole NVMe flash na světě, podporuje nativně NVMe flash, a představuje tak časově i cenově nejefektivnější způsob, jak dnes využít výhod rychlosti a dostupnosti NVMe. Zároveň poskytuje vašemu podniku budoucí ochranu, protože je připraveno na plné přijetí end-to-end NVMe protokolu v budoucnu.

 

Další významnou výhodou VSP E1090 je jeho flexibilita a schopnost škálovat kapacitu.

Flexibilita zahrnuje možnost využití různých typů disků pro uložení dat. VSP E1090 je schopen pokrýt potřeby od nejnáročnějších systémů, které vyžadují maximální výkon a minimální latenci, až po archivní systémy. To vše v jednom diskovém poli. Můžete využít následující typy disků:

  • Enterprise class SSD NVMe
  • Enterprise class SSD SAS
  • Enterprise class HDD 10k SAS
  • Enterprise class HDD 7,2k SAS

Tyto disky lze kombinovat pro vytvoření různých kapacitních konfigurací, včetně plně flashových, HDD nebo hybridních s hierarchickým uložením dat. Hierarchický koncept má stále velký potenciál a je extrémně výhodný pro efektivní správu dat. Co se týče maximálních kapacit, VSP E1090 umožňuje uložit více než 2,8PB RAW na super rychlou NVMe kapacitu a více než 25PB RAW na kapacitu SAS disků.

Pokud se rozhodnete pro konfiguraci disků s dual parity ochranou (RAID 6), což je vřele doporučeno, můžete využít program 100% Data Availability Guarantee. Tento program poskytuje záruku 100% dostupnosti dat, a to bez skrytých podmínek nebo složitých smluvních ustanovení. Tento program je dostupný již 20 let a svědčí o důvěře výrobce Hitachi Vantara a jeho zákazníků ve výkonnost a spolehlivost diskových polí VSP.

 

Efektivita využití fyzického úložiště klíčovým faktorem pro všechny zákazníky

VSP E1090 nabízí možnost zvýšit efektivitu využití kapacity prostřednictvím deduplikace a komprese dat. Tato technologie je implementována v rámci operačního systému SVOS pod názvem Adaptive Data Reduction (ADR) a může dosáhnout celkové redukce dat až 4:1. ADR přináší několik důležitých výhod.

Adaptivní redukce dat (Adaptive Data Reduction, ADR) přidává k HDP kompresi a deduplikaci, čímž výrazně zvyšuje efektivní úložnou kapacitu pole. Ke snížení počtu fyzických bitů potřebných k reprezentaci dat zapsaných hostitelem se používá bezeztrátový kompresní algoritmus. Deduplikace odstraňuje nadbytečné kopie identických datových segmentů a nahrazuje je ukazateli na jedinou instanci datového segmentu na disku. Tyto funkce pro úsporu kapacity jsou podporovány ve spojení s HDP, takže disky DPVOL mohou mít povolenou kompresi nebo deduplikaci plus kompresi. (Deduplikace bez komprese není podporována). Každý DPVOL má atribut úspory kapacity, pro který lze nastavit "Zakázáno", "Komprese" nebo "Deduplikace a komprese". Jednotky DPVOL s jedním z nastavených atributů úspory kapacity se označují jako jednotky DRDVOL (Data Reduction Vols).


Mechanismus redukce dat používá kombinaci metod inline a postprocessingu, aby dosáhl úspory kapacity s minimální výkonnostní režií. Po redukci dat je virtuální stránka identifikována jako virtuální stránka DRD a obsahuje pak ukazatele na 8 KB segmenty uložené v různých fyzických stránkách v poolu HDP. Počáteční post-process zpracování redukce dat se provádí u virtuálních stránek, které nejsou DRD a u kterých nebyla zaznamenána aktivita zápisu po dobu alespoň pěti minut. Virtuální stránka mimo DRD je zpracována v 8 KB segmentech a komprimovaná data jsou zapsána v logaritmické struktuře na nová místa v poolu, pravděpodobně na jednu nebo více nových fyzických stránek. Pokud je pro DRDVOL povolena deduplikace, provádí se následně deduplikace na komprimovaných segmentech dat, takže duplicitní kousky jsou zneplatněny (po porovnání hash a binárního obsahu) a nahrazeny ukazatelem na umístění fyzického segmentu. Na pozadí se provádí procedura „Garbage collection“, aby se uvolnilo a defragmentovalo volné místo vzniklé zneplatněním datových segmentů. Následné přepisování již komprimovaných dat se pak provádí čistě inline, aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu.

 

Hlavní výhodou přístupu společnosti Hitachi k redukci dat je možnost přizpůsobit nastavení pro každou jednotku LUN. Například kompresi (ale ne deduplikaci) lze nakonfigurovat pro jednotky LUN, na kterých by jedinečné kontrolní součty databáze v každém bloku 8K mohly způsobit, že deduplikace bude méně účinná. Komprese i deduplikace by mohly být povoleny pro jednotky LUN hostující virtuální servery, které mohou obsahovat více kopií stejných dat. A pokud aplikace šifruje nebo komprimuje svá data na hostiteli, což znemožňuje další úspory kapacity, pak lze ADR na dotčených jednotkách LUN zcela zakázat, aby se zabránilo zbytečné režii. Flexibilita řešení ADR společnosti Hitachi umožňuje dosáhnout úspory kapacity u příslušných dat s co nejmenším dopadem na IO operace serverů.

 

Aby komprese s deduplikací neměly dopad na výkon ... Akcelerační ASIC čipy!

Systémy VSP E1090 se dodávají s moduly akcelerace komprese. Compression Accelerator Modules jsou moduly ASIC, které pomáhají mikrokódu při provádění ADR, aby se snížilo pracovní zatížení hlavních Storage procesorů a zvýšil se tak výkon.

Procesy "komprese" a "dekomprese" ADR jsou přeneseny na "Compression Accelerator Module" v modulu ACLF.

Přehled modulů Hitachi Compression Accelerator Modules:
- Distribuovaná hardwarová komprese
- 2 akcelerátory na řadič
- Poskytuje zvýšenou efektivitu kapacity a zároveň offloaduje kompresi z řadiče.
- Zvýšení výkonu uvolněním cyklů procesoru

 

Ochrana před kybernetickými hrozbami

Nástroj Hitachi Data Retention Utility je plně integrovanou součástí polí Hitachi VSP. Poskytovala by ochranu na úrovni bloků proti ransomwaru.
Hitachi Data Retention Utility poskytuje možnosti uzamčení LDEV pro operace hostitele nebo pole, jako je obnovení, vrácení nebo odstranění. Tyto zámky nelze odstranit před stanovenou dobou uchovávání ani správcem systému, ani dokonce inženýry společnosti Hitachi.
Nástroj Hitachi Data Retention Utility plus automatizovaná správa snímků (Ops Center Protector a/nebo Ops Center Automator) poskytne moderní a jednoduchý způsob ochrany kritických dat před kybernetickými hrozbami.

Závěr

Důležné aspekty vysokého výkonu a bezpečnosti tohoto produktu by měly být zdůrazněny v závěru. Klíčovou výhodou rodiny produktů od Hitachi je bezesporu možnost provozovat jediný operační systém SVOS. To znamená, že zákazníci mají přístup ke stejným funkcím, ať již používají vlajkovou loď VSP 5000 nebo nejvýkonnější dual-kontrolérové pole na trhu, VSP E.

Operační systém SVOS stanovuje dostupné funkce a hardwarové parametry zařízení. Stačí si tedy vybrat velikost, která vyhovuje vašim potřebám - malé (S), střední (M), velké (L) jsou reprezentovány modelem VSP E, zatímco velké (XL) odpovídají modelu VSP 5000. I přes rozdílné balení zůstává zachována stejná technologie pro enterprise prostředí.

Nemusíte být součástí Fortune 100, abyste si mohli dovolit využívat špičkové produkty na trhu diskových polí. VSP E přináší skutečně "Enterprise technology for Everyone" – tedy enterprise technologii pro každého.

Společnost 3S.cz je největším autorizovaným prodejním a servisním partnerem v České republice.  Těchto vysoce výkonných a robustních systémů Hitachi jsme v české republice realizovali řadu instalací s úhrnnou klapacitou přesahující 100PB!. Podrobnosti zde.

Zajišťujeme komplexní návrhy systémů úschovy elektronických dat s ohledem na bezpečnost a efektivitu jejich správy. Řešení jsme již navrhli pro desítky významných zákazníků, ať se jednalo o komplexní robustní řešení nebo přiměřená řešení pro uživatele s nižšími nároky. Specializujeme se na širokou oblast storage řešení – od primárního úložiště, zálohování a archivaci dat až po management software. Poskytujeme nejen on premise řešení, ale i hybridní či privátní cloudy nebo cloud jako službu.